Rhybudd Gwyliau Gŵyl y Gwanwyn 2021

Annwyl Bartneriaid :
Diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth gref yn ystod 2020. Roedd yn gyfnod anodd gyda COVID-19 ond fe wnaethon ni gyrraedd pawb oedd yn anodd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Cymeradwywn am ein hymdrech a'n llwyddiant mawr.

Mae Gŵyl Wanwyn 2021 yn agosáu, mae holl staff technoleg canrif Lifan dinas Shenzhen yn dymuno Gŵyl Wanwyn hapus a phob lwc i chi yn y flwyddyn newydd!

Er mwyn dathlu Gŵyl Wanwyn draddodiadol, mae technoleg canrif oes y ddinas Shenzhen Shenzhen wedi'i hamserlennu ar gyfer 8 diwrnod o wyliau sydd rhwng 10, Chwefror a 17eg, Chwefror. Byddwn yn ôl i'r gwaith ar 18fed, Chwefror, 2021. 

Gobeithio y cawn well cydweithredu a gwneud busnes gwych yn y flwyddyn newydd sydd i ddod 2021!

Technoleg Ganrif Oes Shenzhen City CO. Ltd.


Amser post: Rhag-25-2020